Liian alhaiset tai keskenään erilaiset rengaspaineet edustavat kaikista rengasriskeistä noin 15 prosenttia. Rengaspaineisiin liittyvät riskit eivät painotu samalla tapaa vaativiin ajokeleihin kuin huonokuntoisiin tai sopimattomiin renkaisiin liittyvät riskit.

Lähes puolet rengaspaineriskeistä tapahtuu kuivalla kesä- tai talvikelillä. Onnettomuustilastoissa vääristä rengaspaineista on kyse silloin, kun yhdessä tai useammassa renkaassa on painevajausta yli 20 prosenttia. Vääriin rengaspaineisiin liittyvät riskit ovat hieman harventuneet viime vuosikymmeneen verrattuna.

Lisää turvallisuutta ja taloudellisuutta Rengaspaineilla on huomattavaa merkitystä turvallisuuden, taloudellisuuden ja ympäristön kannalta. Michelinin selvityksen mukaan joka viides suomalainen ajaa vähintään 0,5 baria vajaapaineisilla renkailla.
Vajaapaineisilla renkailla auton hallinta ääritilanteissa vaikeutuu, ohjauksen puoltaminen lisääntyy ja rengas saattaa rikkoutua. Alhaiset rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta 3–6 prosenttia ja lyhentävät renkaan elinikää 25–50 prosenttia. Oikeilla rengaspaineilla keskivertoautoilija voi säästää rengas- ja polttoainekuluissa vähintään 10 euroa kuukaudessa. Samalla laskukaavalla suomalaiset säästäisivät vuosittain jopa 100 miljoonaa euroa oikeita rengaspaineita käyttämällä

Toimenpiteitä ja turvallisuusehdotuksia Rengaspaineet olisi syytä tarkistaa vä- hintään kerran kuukaudessa renkaan tai ajoneuvon valmistajan suositusten mukaisesti. Rengasalan toimijat ovat kiinnittäneet rengaspaineisiin erityistä huomiota sekä omassa tiedotuksessaan että yhteisissä kampanjoissa. Jatkossa rengaspaineiden säännöllinen tarkistus tehdään autoilijoille entistä helpommaksi, nopeammaksi ja luotettavammaksi. Tutkijalautakunnat ovat esittäneet 2000-luvulla yhteensä 26 rengaspaineisiin liittyvää turvallisuusehdotusta.

Useimmiten tutkintaselostuksissa kehotettiin kiinnittämään huomiota rengaspaineiden merkitykseen valistuksen ja tiedotuksen avulla. Lisäksi kehotettiin kehittämään henkilöautoihin renkaan ilmanpainetta osoittavia järjestelmiä