Huonorenkaisten (urasyvyydeltään 0–2 mm) autojen osuus on vähentynyt reilussa kymmenessä vuodessa 24,4:stä 13,5 prosenttiin. Laittomilla (alle 1,6 mm) kesärenkailla ajavien osuus on laskenut 8,7:stä nykyiseen 2,6 prosenttiin. Turvasuosituksen (vähintään 4 mm) mukaisilla kesärenkailla ajaa syksyisin jo kaksi kolmesta (68,1 %) autoilijasta.

Autokantaan suhteutettuna viime syksynä teillämme oli arviolta 405 000 huonoilla kesärenkailla varustettua henkilö- ja pakettiautoa. Huonorenkaisten autojen määrä näyttäisi vähentyneen kymmenessä vuodessa noin 120 000 autolla, vaikka samanaikaisesti autokanta Suomessa on kasvanut yli 850 000 autolla.

Syksyn 2008 kesärengastutkimuksessa menestyivät parhaiten Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Kainuu. Huonoimmilla renkailla ajettiin Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Huonorenkaisten autojen osuudet vaihtelivat Manner-Suomen maakunnissa 8,7 prosentista 18,8 prosenttiin. Kuljettajat tuntevat renkaidensa kunnon luonnollisesti paremmin silloin, kun renkaat ovat suhteellisen uusia ja hyvässä kunnossa.

Hyvillä kesärenkailla ajavista kolme neljästä tunsi renkaidensa kunnon, kun huonoilla renkailla ajavista osuus oli vain 26,7 prosenttia. Huonorenkaiset autoilijat muodostavat liikenteessä todellisen riskiryhmän.