Renkaiden kuntoon on kiinnitetty tehokkaasti huomiota syksystä 2015 lähtien järjestettyjen rengasratsioiden avulla. Vajaassa kymmenessä vuodessa huonorenkaisten autojen osuus teillämme on vähentynyt yli 10 prosenttiyksikköä (kuvio 8). Renkaiden kunnon kohenemisesta huolimatta kuluneet renkaat esiintyvät onnettomuusriskinä yhtä usein kuin 1990-luvulla.

Tutkijalautakunnat ovat tehneet 2000-luvulla 85 huonokuntoisiin renkaisiin liittyvää turvallisuuden parannusehdotusta, joista useimmat koskevat valistusta. Tiedotuksessa kehotettiin korostamaan renkaiden kunnon merkitystä erityisesti ääriolosuhteissa. Lisäksi ehdotettiin muun muassa tehostamaan renkaiden kunnon valvontaa ja kehittämään renkaan kulumista ilmaisevia järjestelmiä