Tiesitkö, että lentokoneissakin käytetään pinnoitettuja renkaita? Itse asiassa lentokonerenkaista pinnoitetaan peräti 95 prosenttia ja ne saavat elinaikanaan keskimäärin viisi uutta pinnoitusta.

Äyttöolosuhteet ovat vaativat, joten renkaiden on täytettävä pinnoitusprosessissa tiukat laatukriteerit. Tutumpaa lienee pinnoitettujen renkaiden käyttö tieliikenteessä.

Tässä pinnoitusjulkaisussa keskitytään hen­kilö- ja pakettiautojen sekä kuorma- ja linja-autojen renkaisiin, joita nimite­tään lyhyesti ha/pa- ja ka/la-renkaiksi. Lisäksi renkaita pinnoitetaan maansiirto-, työkone- ja teollisuuskäyttöön.

Pinnoituksen ja kierrätyksen edel­läkävijä Suomessa renkaiden pinnoituksella on pitkät perinteet.
Tuotteet ja palvelut ovat kehittyneet asiakkaiden tarpeiden mukaan kovassa kilpailussa. Niinpä esimerkiksi kuorma-auton renkaiden pinnoituskerroin on meillä koko maailman korkeimpia. Olemme edelläkävijöitä renkaiden kierrättämisessä laajemminkin.

Käytöstä poistetut renkaat kerätään talteen ja hyödynnetään yli 90-prosenttisesti, kun muualla Euroopassa osuus on keskimäärin 60 prosenttia. Pinnoitettavaksi kelpaamattomat rengasrungot hyödynnetään pääasiassa maanrakennusaineena. Taloudellisesti on järkevää pinnoittaa hyvät rengasrungot useaan kertaan, jolloin samalla rungolla voidaan ajaa jopa miljoona kilometriä turvallisuudesta tinkimättä. Käyttäjän kannalta on tärkeää, että voi luottaa renkaiden suorituskykyyn äärioloissakin.