Aiemmin esiteltyjen liikkumisen muotojen lisäksi kuluttaja voi valita taksin hyödyntämisen liikkumisessaan. Tässä olisi tarkoitus esitellä millaiseen käyttötarkoitukseen taksit ovat hyviä.

Taksit ovat Suomessa aina mielletty kalliiksi ja vain rikkaiden ja vanhusten käyttämäksi palveluksi. Taksitoiminta on Suomessa erittäin tarkkaan kontrolloitua ja jokaisella kuljettajalla tulee olla siihen asianmukaiset luvat kunnossa. Verrattuna moniin muihin maihin Suomessa taksiliikenne on huomattavan tarkemmin kontrolloitua. Taksin käyttäminen liikkumiseen on järkevää ainoastaan silloin kuin kysymys on yksittäisistä matkoista tai kun syystä tai toisesta muu liikkumisen muoto ei ole mahdollinen.

Taksien käyttäjät vaihtelevat hyvin paljon vuorokauden ajasta ja viikonpäivästä. Arkena ja toimistoaikaan valtio maksaa suurimman osan taksikyydeistä. Taksipalveluita valtion avustuksella käyttävät poliitikot, vanhukset, liikuntarajoitteiset ja koululaiset arkisiin toimistoaikaan tapahtuviin kyyteihin. Ilta-aikaan ja erityisesti viikonloppuisin taksikyytejä ostavat yksityiset henkilöt iltarientojen kulkuvälineenä. Erityisesti perjantai- ja lauantai-illat ovat kiireistä aikaa taksiyrittäjille kun viikonlopun juhlijat kuormittavat taksit ja erityisesti aamun pikkutunneilla taksipalveluihin kohdistuu ylikysyntää. Aamun pikkutunneilla taksia saattaa pääkaupunkiseudulla joutua odottamaan jopa ylin tunnin. Tällöin tarjonnan puutetta tulee tasaamaan niin sanotut pimeät taksit.

Taksikyytien suurkuluttajia ovat vanhukset ja liikuntarajoitteiset ihmiset. He tarvitsevat taksin palveluita, sillä mikään muu liikkumisenmuoto ei pysty vastaamaan tämän kuluttajaryhmän erCape_Town_Taxi_Cab_in_South_Africaikoistarpeisiin. Suomessa yleisesti on käytössä valtion myöntämiä taksikortteja tai lippuja vanhuksille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi kaupassa käyntiin. Liikuntarajoitteisille on käytössä myös ihan omia erikoistakseja, joihin voi saada kätevästi mukaan esimerkiksi pyörätuolin.

Takseja käytetään myös koulukyytien korvaajina harvaan asutuilla alueilla, joissa kuljetuksen käyttäjiä on niin vähän että kunnalle tulee halvemmaksi lähettää yksi taksi hakemaan koululaisia kuin bussi. Takseja käytetään myös liikuntarajoitteisten koulukyytien järjestämiseen.

Taksipalveluiden käyttäjät yleensä toimivat siis joko valtion tukemilla taksimatkoilla tai vaihtoehtoisesti ostavat palvelua vain yksittäistapauksissa kuten lentokentälle menemiseen tai viihde-elämään kulkemiseen. Taksia ei koeta suomalaisten kulutuksen perusteella potentiaaliseksi vaihtoehdoksi yksityisautoilun tai julkisen liikenteen korvaajaksi arkiliikkumisiin henkilöille, joilla ei ole erityistarpeita. Jos taksipalvelut olisivat edullisempia voisi useampi kuluttaja harkita korvaavansa esimerkiksi yksityisautoilun taksien käyttämisellä. Tämä korkea hinta on luonut kuljetuspalveluiden markkinoille selkeä aukon.