Rengasratsioita järjestetään poliisin ja Autonrengasliiton edustajien toimesta aina elosyyskuun vaihteessa yhden kampanjaviikon aikana. Ratsiaan pyritään saamaan edustava otos henkilö- ja akettiautoja liikennevirrasta poliisin ohjauksella.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta käytännössä kaikki autoilijat siihen suostuvat. Kenttätyöhön osallistuu vuosittain noin 200 rengasasiantuntijaa Autonrengasliiton
jäsenliikkeistä. Tulosten vertailtavuus varmistetaan yhtenäisillä tarkastusohjeilla ja ratsiapäälliköiden opastuksella. Tiedot merkitään tutkimuslomakkeeseen sekä toimitetaan keskitetysti tallennettavaksi ja analysoitavaksi. Tutkimuslomake 2015 liitteessä 5.

Renkaiden tarkastuksen yhteydessä kuljettajaa pyydetään arvioimaan autonsa kuluneimman renkaan kuntoa seuraavalla kuntoluokituksella:

HUONO TYYDYTTÄVÄ HYVÄ
0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm

Kesärenkaiden kuntokehitystä on tarkasteltu alusta alkaen huonorenkaisten autojen osuudella. Kyse on tällöin henkilö- tai pakettiautoista, joiden kulunein rengas on urasyvyydeltään 0–2 mm.

Yhden millin mittaustarkkuudesta johtuen huonokuntoiseksi kesärenkaaksi luokitellaan urasyvyydeltään alle 2,5 millin rengas. Viime vuosina huonorenkaisten autojen rinnalla on tarkasteltu myös 4 millin turvasuosituksen alittavien autojen osuutta.

Tässä tutkimusraportissa tarkastelukulma käännetään positiiviseksi ja huonorenkaisten autojen ohella tarkastellaan turvasuosituksen mukaisten autojen osuutta syksyllä 2015.

HUONO TURVASUOSITUKSEN MUKAINEN
0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm+