Laadukas lopputulos syntyy hallitun prosessin ja useiden työvaiheiden kautta. Prosessin ohjauksella valvotaan, että työvaiheet tehdään asianmukaisesti ja rengas täyttää laatuluokitukset kussakin tarkastuspisteessä.

Aluksi rengasrungon kunto tarkastetaan silmämääräisesti. Samalla määritellään rungon korjattavuus ja pinnoitettavuus renkaan käyttötarkoitus huomioon ottaen.
Ainetta rikkomattomissa tarkastuslaitteissa käytetään uusinta laserja tietotekniikkaa rungossa olevien piilevien vikojen havaitsemiseksi. Ennen viimeistelyä renkaalle tehdään vielä huolellinen lopputarkastus.

Renkaat yksilöllisessä seurannassa
Renkaan pinnoitukseen käytetään käyttötarkoitukseen sopivia pintamalleja. Uuden ja pinnoitetun renkaan kilo­metritulokset ovat samaa luokkaa, eivätkä esimerkiksi tienvarsilla näkyvät kuormaautojen renkaiden riekaleet ole peräisin vain pinnoitetuista renkaista.
Tehtyjen selvitysten mukaan kyse on useimmiten rengasvaurioista, joita syntyy renkaan käytön aikana niin uusille kuin pinnoitetuille renkaille. Jokainen rengas kulkee yksilöitynä pinnoitusprosessin läpi, joten sen käyttö- ja kuntotietoja voidaan seura ta tarkoin koko eliniän ajan.

Jäljitettävyydestä on hyötyä mahdollisissa takuuasioissa tai tuotevastuun piiriin kuuluvissa vahingoissa.
Pinnoitusyritykset myöntävät pinnoitustyölleen takuun. Pinnoittaja vastaa myös renkaan rungosta, mikäli asiakas hankkii pinnoitetun renkaan runkoineen.
E-merkintä laadun takeena YK:n Euroopan talouskomission (ECE) laati­mat pinnoitussäännöt tulevat pakollisiksi kaikissa EU-maissa syyskuussa 2015.
Pinnoitettavilta ha/pa- ja ka/la-renkailta edellytetään tyyppihyväk­syntää, joka koskee sekä pinnoitusprosessin että lopputuotteen laatua. Pinnoitetut renkaat testataan samojen vaatimusten mukaan kuin uudet renkaat, mistä osoituksena E-merkintä renkaan kyljessä