Renkaat ovat merkittävin ajo-ominaisuuksiin liittyvä riskitekijä henkilö- ja pakettiautojen aiheuttamissa kuolonkolareissa. Jokin rengasriski on ollut mukana noin 15 prosentissa 2000-luvulla tutkituista onnettomuuksista eli hieman harvemmin kuin 1990-luvulla. Tällä vuosikymmenellä on sattunut vuosittain keskimäärin 33 rengasonnettomuutta.

Riskit korostuvat vaativissa keleissä Renkaiden merkitys korostuu vaikeissa kelioloissa, mikä näkyy tutkijalautakuntien tekemissä riskiarvioissa. Kolme neljästä renkaisiin liittyvästä onnettomuudesta tapahtuu lumisella, jäisellä tai vetisellä kelillä, vaikka useimmiten henkilö- tai pakettiautojen aiheuttamat onnettomuudet sattuvat kuivalla kesä- tai talvikelillä.

Lumisen tai jäisen kelin kuolon kolareista peräti 38 prosentissa arvioidaan renkailla olleen vaikutusta onnettomuuteen. Vetisellä kelillä jokin rengasriski on 2000-luvulla ollut mukana 9 prosentissa tapauksista, kun osuus vielä 1990-luvulla oli lähes 15 prosenttia. Muilla kelityypeillä rengasonnettomuudet ovat säilyneet entisellä tasollaan.

Huonokuntoiset renkaat yleisin rengasriski
Onnettomuustutkinnassa havaitut rengasriskit liittyvät yli 90-prosenttisesti huonokuntoisiin renkaisiin, sopimattomaan rengastukseen tai vääriin rengaspaineisiin. Keskeisiä riskitekijöitä käsitellään seuraavilla sivuilla omana kokonaisuutenaan. Riskien hallintaan saadaan lisävalaistusta myös tuoreista renkaiden sadekelitesteistä. Muiden riskien osuus 2000-luvun rengasriskeistä on noin 8 prosenttia eli jonkin verran enemmän kuin 1990-luvulla. Muut rengasriskit ovat niin yksittäisiä ja erityyppisiä, ettei niihin paneuduta tässä yhteydessä lä- hemmin. Niitä ovat esimerkiksi renkaiden väärä pyörimissuunta, liian lyhyet pyöränpultit ja vääränlaiset vanteet.