Renkaiden pinnoituksella vähennetään rengasjätettä ja säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja, sillä siihen tarvitaan oleellisesti vähemmän öljyä ja kumia kuin uuden renkaan valmistukseen.

Pinnoitetutkin renkaat päätyvät elinkaarensa lopulla meluvalleihin tai muihin hyödyllisiin käyttökohteisiin.
Kuorma-auton renkaan pinnoitus vaatii arviolta 70 litraa vähemmän öljyä kuin kokonaan uuden renkaan valmistus. Henkilöauton renkaan osalta öljyä kuluu pinnoituksessa vain kolmasosa uuden renkaan valmistukseen tarvittavasta määrästä. Kumimateriaalia säästetään ka-renkaan pinnoituksella yli 40 kiloa ja ha-renkaan pinnoituksella 4–5 kiloa.

Renkaat kiertävät tehokkaasti
Ajoneuvojen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin maassamme kesäkuussa 2015. Renkaiden tuottajien velvollisuutena on huolehtia siitä, että vähintään 90 prosenttia käytöstä poistetuista renkaista hyödynnetään.
Suomen Rengaskierrätys Oy:n järjestelmässä renkaiden hyödyntämisaste lähentelee 95 prosenttia.
Suomessa käytännössä kaikki vanhat renkaat kerätään talteen. Renkaita poistuu käytöstä vuosittain runsaat 35 000 tonnia, joka vastaa painoltaan noin 2,8 miljoonaa henkilöauton rengasta.

Rengasrungot pyritään ensisijaisesti käyttämään uudelleen pinnoittamalla tai hyödyntämään materiaalina.
Toissijaisesti niitä hyödynnetään energiatuotannossa, joka käyttöalue on viime vuosina jäänyt vähäiseksi.
Kierrätys rahoitetaan renkaiden hankinnan yhteydessä perittävällä kier­rätysmaksulla, joka Suomessa on eurooppalaisittain varsin kohtuullisella tasolla.
Vanhat renkaansa kuluttaja voi palauttaa veloituksetta mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen.

Rengasjätteestä maanrakennusaineeksi
Käytettyjä ajoneuvorenkaita hyödynnetään pääasiassa maan­raken­nuksessa. Renkaat ovat erinomainen materiaali esimerkiksi melu­valleissa, routaeristeissä sekä suljet­ta­vien ja uusien kaatopaikkojen ra­kenteissa. Rengasrouheen käytöstä on hyviä kokemuksia ratsastuskentän kuivatus- ja joustorakenteena.
Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia käyttää sitä tien pinnoitteissa liikennemelun vähentämiseksi.