Maassamme on vankkaa osaamista renkaiden valmistuksesta ja pinnoituksesta. Renkaiden käyttäjät ovat tottuneet luottamaan rengasliikkeen palvelujen ja pinnoitusten laatuun.

Esimerkiksi kuorma-auton renkaat pinnoitetaan meillä keskimäärin 2,5 kertaa, kun muualla Euroopassa kerroin on usein alle yhden. Kansainvälisesti korkealla tasolla Autonrengasliiton tilastojen mukaan Suomessa pinnoitettiin yli 370 000 rengasta vuonna 2015.
Hyötyajoneuvojen renkaiden osuus määrästä oli lä- hes 60 prosenttia. Henkilö- ja pakettiautoihin valmistettiin lähes 160 000 uusiorengasta, useimmat talvirenkaiksi.

Maassamme myydään vuosittain noin 2,5 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta, joista 6–7 prosenttia on pinnoitettuja. Uusiorenkaat henkilö- ja pakettiautoihin hankitaan lähes poikkeuksetta runkoineen. Kuorma- ja linja-autoihin myydään reilut 300 000 rengasta, joista 70 prosenttia on pinnoitettuja.

Useimmat ka/ la-pinnoitukset tehdään asiakkaan omiin rengasrunkoihin, vaikka vaihtorungot ovatkin yleistymässä. SUOMA L AISTA OSAAMISTA Osana rengasliikkeen kokonaispalvelua Pinnoitusten korkea taso Pohjoismaissa ei ole sattumaa. Täällä tunnetaan asiakkaiden tarpeet ja talviset erityisolot, joihin on opittu vastaamaan hyvällä palvelulla ja kilpailukykyisillä tuotteilla.

Ammattitaito ja arvostus hankitaan koulutuksen ja kokemuksen kautta. Yhteistyö perustuu pitkä- aikaisiin asiakassuhteisiin. Pinnoitustuotteet ovat aina olleet helposti saatavilla, usein osana rengasliikkeen kokonaispalvelua.
Renkaiden myynnin lisäksi tarjolla on monipuolisia asennus-, huolto- ja korjaus­palveluja. Monet liikkeet hoitavat myös renkaiden kausisäilytyksen asiak­kaan puolesta. Ongelmatilanteissa asiakas voi soittaa päivystysnumeroon, josta saa apua lähimmältä yhteistyöverkoston jäseneltä kellon ympäri