Renkaiden pinnoitukselle on selkeä tilaus myös tulevaisuudessa, jossa laatu-, taloudellisuus- ja ympäristöasiat korostuvat entisestään. Renkaalla saavutettavien kilometritulosten lisäksi kiinnitetään huomiota renkaan vierinvastukseen ja polttoainetalouteen. Rengaskuluissakin pyritään säästämään – toivottavasti ei kuitenkaan turvallisuuden kustannuksella.

Lisähuomiota rengasturvallisuuteen
Autonrengasliiton vuosittaisen kesä- rengastutkimuksen mukaan huonokuntoisten renkaiden osuus on vähentynyt, mutta liikenteessä on yhä arviolta 360 000 huonorenkaista henkilö- ja pakettiautoa. Tiehallinnon rengaspainetutkimuksessa (2015) raskai­den ajoneuvoyhdistelmien renkaiden arvioitiin olevan suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta rengaspaineiden tarkkailussa tuntui olevan suuria puutteita.

Konginkankaan suuronnettomuuden jälkeen koottu RATTU-ryhmä (2014) listasi raskaan tieliikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtääviä tutkimusja kehittämistarpeita.
Renkaiden osalta nostettiin esiin mahdollinen talvirengaspakko tai talvikuukausina noudatettavat suuremmat vähimmäisurasyvyydet. Lisäksi ehdotettiin tutkittavaksi väärien rengaspaineiden vaikutusta ajo-ominaisuuksiin.