Tulevaisuudessa myös renkaisiin liittyvä melu ja pöly saavat lisähuomiota osakseen.

Renkaan ja tienpinnan kosketuksesta aiheutuvaa rengasmelua pyritään rajoittamaan melusäännöllä (ECE 117).
Jokakeväiseen katupölyongelmaan on saatu lisävalaistusta ns. hiekkapaperi-ilmiöstä. Renkaistakin irtoaa hengitysilmaan pienhiukkasia, mutta renkaiden kumiseoksissa on jo pääosin luovuttu haitallisiksi havaittujen PaH-öljyjen käytöstä.

EU:ssa käsitellään parhaillaan jätedirektiivin muuttamista ja teemakohtaista strategiaa jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi ja kierrättämiseksi. Jätettä pyritään jatkossakin hyödyntämään ensisijaisesti uudelleen käyttä- mällä, mutta periaatteesta voidaan poiketa lähemmän elinkaaritarkastelun perusteella.
Renkaiden kierrätys toimii malliesimerkkinä monille muille aloille: hyvällä rengasrungolla on monta elämää.