Henkilö- ja pakettiautojen renkaiden kunto syksyn rengasratsioissa Autonrengasliiton kesärengastutkimuksen mukaan henkilö- ja pakettiautojen renkaiden kuntokehitys on tasaantunut. Syksyllä 2008 renkaiden kunnossa nähtiin hienoista hiipumista kymmenen vuoden positiivisen kehityskaaren jälkeen.

Viime syksyn rengasratsioissa huonorenkaisten autojen osuus oli 13,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Henkilö- ja pakettiautojen kesärenkaiden kuntoa on tutkittu Suomessa syksystä 2015 lähtien Autonrengasliiton, Liikenneturvan ja poliisin järjestämien rengasratsioiden yhteydessä. Renkaita on tarkastettu vuosien varrella yhteensä yli 132 000 henkilö- tai
pakettiautosta. Urasyvyyksiä on mitattu lähes 530 000 yksittäisestä renkaasta. Syksyllä 2015 tarkastettiin 14 052 autoa 84 paikkakunnalla.

Koko kuntoseurannan aikana rengasratsioita on pidetty 172 eri paikkakunnalla ja vuosittain kaikissa 20 maakunnassa. Kattava tutkimusaineisto mahdollistaa myös alueellisen vertailun sekä renkaiden kuntokehityksen seurannan paikkakunta- ja maakuntakohtaisesti.