Autonrengasliiton kesärengastutkimuksen mukaan autoilijat huolehtivat aiempaa paremmin renkaidensa kunnosta, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti liikenneturvallisuuteen.

Kehityksen taustalla ovat tehokkaasti toistuvat Rengasratsia- ja rengaspainekampanjat, jotka kuuluvat European Road Safety Charterin piiriin osana Euroopan komission liikenneturvallisuusohjelmaa. Suomessa on käytössä kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkintajärjestelmä liikenneonnettomuuksien syiden selvittämiseksi ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Tutkimusaineisto tallennetaan Liikennevakuutuskeskuksen ylläpitä- mään tietokantaan, josta saadaan tietoa muun muassa rengasriskien analysointiin.

Huomio 2000-luvun onnettomuuksiin Tässä riskianalyysissa tarkastellaan henkilö- ja pakettiautojen aiheuttamia kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Vuosina 2000–2005 sattui yhteensä 1 292 onnettomuutta, joista aiheuttajaosapuolen renkaisiin liittyviä onnettomuuksia oli 198 tapausta.

Rengasonnettomuuksissa kuoli yhteensä 248 henkilöä ja vammautui vaikeasti 73 henkilöä. Onnettomuustutkinnassa renkaisiin liittyvä puute kirjataan riskitekijäksi vain silloin, kun sen arvioidaan vaikuttaneen tapahtumien kulkuun. Kaikki henkilö- ja pakettiautojen rengasriskit ovat olleet 2000-luvulla taustariskejä, joiden arvioidaan vaikuttaneen onnettomuuden taustalla selittäen välitöntä riskiä.

Herätteitä rengasriskien hallintaan Renkaita koskevalle riskianalyysille on tarvetta, sillä edellisestä onnettomuustilastoihin perustuvasta rengastutkimuksesta on kulunut jo kymmenisen vuotta. Tarkoituksena on tarjota tuoreita faktoja, herättää laajaa keskustelua ja tuoda uusia aloitteita rengasriskien hallintaan.

Julkaisun kohderyhmänä ovat liikenneturvallisuusvaikuttajat, rengasalan ammattilaiset sekä auto- ja liikennetoimittajat. Olemme saaneet asiantuntevia nä- kemyksiä julkaisun sisältöön sekä rengasalan toimijoilta että liikenneturvallisuuden asiantuntijoilta. Kiitokset erityisesti Liikennevakuutuskeskukselle tarvittavan tilastomateriaalin tuottamisesta.