toimintavuosi jatkoi aktiivista kautta toimialan hyväksi. Edellisen vuoden lopussa alkanut taantuma näkyi jäsenliikkeiden toiminnassa vähentyneenä kysyntänä kaikissa tuoteryhmissä, mutta erityisen suurena raskaiden renkaiden osalta.

Laskusuhdanne on tietysti heikentänyt jäsenyritysten kannattavuutta. Mitään vakavia seuraamuksia ei kuitenkaan toistaiseksi yrityksille ole tullut ja myös liiton jäsenmaksutulot ovat pysyneet suunnitellulla tasolla.
Lamasta huolimatta meidän toimintamme on ollut hyvin aktiivista. Olemme työstäneet monia alalle tärkeitä asioita eteenpäin. Yhtenä tärkeimmistä uusista asioista näen sen, että koko ala pääsi yhteisymmärrykseen ja julkisti näkemyksensä renkaiden ikääntymisestä. Asia on vellonut alalla eri suuntiin ja kukaan ei ole ennen ottanut asiaan selvää kantaa.

Kun sen yhdessä loppuvuonna saimme ja julkaisimme, on rengasalalla saatu yksi epämääräinen asia poistettua. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä hyvällä yhteistyöllä voidaan saada aikaiseksi ja
kehittää koko alaa eteenpäin. Autonrengasliiton tärkein anti tässä oli asian koordinointivastuu. Sen me hoidimme kiitettävästi.

Rengasratsia on liiton tärkein vuosittainen projekti. Se työllistää paljon sekä toimiston väkeä että itse sesongin aikana rengasliikkeitä ja niiden henkilökuntaa. Ratsian avulla olemme saaneet unsaasti positiivista julkisuutta ja hyvää mainetta koko alalle. Rengasratsia on luultavasti suurin yksittäinen liikenneturvallisuuskampanja, mikä vuosittain Suomessa järjestetään.

Meille on jatkossa erityisen tärkeää pitää omat joukot asiaan motivoituneina ja innostuneina, jotta pystymme jatkossakin ratsian hoitamaan nykyiseen tapaan. Työmarkkinapuolella olemme ehneet paljon työtä ammatillisen koulutuksen viemiseksi eteenpäin. Alan arvostusta on vaikea saada nousemaan, jos sille ei ole edes asianmukaista koulutusta saatavilla. Työ on erityisen hidasta, mutta tulemme saamaan Suomeen rengasalan koulutuksen ja sitä myötä jatkossa koulutettua ammattitaitoista työvoimaa.

Työturvallisuusasioissa olemme olleet aktiivisia. Viime vuonna käsittelimme sekä itse asennustyöhön liittyvää turvallisuutta työpaikoilla että erityisesti tien päällä tapahtuvaa toimintaa. Alan ihmisiä on päivittäin tien päällä tekemässä rengastöitä ja tähän työhön liittyvät turvallisuusasiat on nyt nostettu pöydälle ja niitä on ryhdytty ratkomaan.
Liiton kotisivut ovat uudistuneet ja kehittyneet. Sinne on viety paljon hyödyllistä ja käyttökelpoista aineistoa. Näitä sivuja toivon sekä jäsenistön että muiden asiasta kiinnostuneiden aktiivisesti käyttävän.

Lopuksi haluan kiittää sekä toimiston henkilökuntaa että luottamushenkilöitä aktiivisesta osallistumisesta ja hyvästä yhteishengestä. Taistelutahto on pysynyt korkealla ja ala tulee tästäkin laskusuhdanteesta nousemaan. Tulemme pitämään lipun korkealla ja ajamaan autonrengasalan yhteisiä asioita yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.